General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:1
Count:3T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:^0
Bilighorze:HD^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Lanškroun
Coords:
49°54'58.554"N,16°36'36.605"E
Record history:
2.10.2013
22:34:07
+ Radek - Devirgace
Map + photo
10/2013 Z ulice Vančurova 10/2013 Ze střechy kotelny
10/2013 Pohled z východní strany kotelny