General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:21 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^00
Bilighorze:^CC
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Přelouč
Coords:
50°2'26.372"N,15°34'13.775"E
Record history:
12.9.2013
22:10:34
+ Mc
7.9.2021
18:52:48
+ rene - Demolice 8/2021
Map + photo
2008 2008
komín s provozní budovou Prostup střechou
Dmychadlo
CV Detail
Poznámky
12.9.2013 23:55:32 Honza

Objekt některými atributy přípomíná bývalé sušárny na cikorku v tomto kraji (podoba a měřítko provozní budovy, charakter oken, vztah komína k hlavní provozní budově, výška komína, umístění v sousedství dráhy apod.)

Viz Hořátev http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=5225; Čistěves http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=7737; nebo Humburky http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=7231.

 

Tato hypotéza nebyla potvrzena ani vyvrácena.