General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:ZL  (Zlín)
Municipality:Valašské Klobouky
Coords:
49°8'56.227"N,18°0'51.894"E
Record history:
29.8.2013
07:45:52
+ m.i.x - gnozkace
Map + photo
Poznámky
29.8.2013 07:45:53 m.i.x

Komín vybudován spolu s přestavbou části kotelny pro spalování zemního plynu.