General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Vodní hrad Lipý
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Česká Lípa
Coords:
50°41'1.414"N,14°32'21.462"E
Record history:
11.8.2013
22:41:43
+ tomikp79 - Prekioarcheologie
Map + photo
dobový pohled r.1899 dobový pohled r.1914
dobový pohled r.1930 dobový pohled r.1935
Poznámky
11.8.2013 23:03:02 tomikp79

Výroba zde běžela od r.1867 až do první světové války.