General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Západočeské lesní podniky~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:TC  (Tachov)
Municipality:Diana
Coords:
49°38'9.373"N,12°35'46.529"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
8.7.2013
00:30:45
+ MV - Průzkum.
Map + photo
07/2013
Poznámky
8.7.2013 00:34:41 MV

Z www.rozvadov.cz:

Dřevozpracující podnik, který kolem roku 1930 založil na svém panství Velké Dvorce hrabě Jindřich Kolowrat – Krakovský, se původně skládal z jedné parní pily. Již v roce 1932 zahájil podnik s obchodním jménem Západočeské lesní podniky J. Kolowrat, Dianaberg, výrobu dřevěných domků. Domky od jednoduchých konstrukcí až po honosné dřevné vilky rozvážela Kolowratova nákladní auta po celých západních Čechách. Podnik, který se rychle rozrůstal, zaměstnával před 2. světovou válkou na 600 dělníků. Na počátku války byla firma zabrána Velkoněmeckou říší, ale v roce 1945 připadla nakrátko původnímu majiteli. Po únoru 1948 byl Kolowrat donucen k emigraci a jeho majetek propadl státu. V roce  1950 došlo k likvidaci podniku, jehož zařízení bylo odesláno na  Slovensko.  Dnes z pily zbývá pouze štíhlý cihlový komín a základy výrobní haly u potoka. Jednou z nemnoha dochovaných staveb vyrobených v kolowratském podniku je kromě dianské dřevěné kaple a budovy první české školy v Dianě také dřevěná budova Penzionu Hubert za Novými Domky u Rozvadova.