General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:51 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Lintich
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:488.0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:SVK  (Slovensko)
(p)Region:BC  (Banskobystrický)
Municipality:Banská Štiavnica
Coords:
48°25'55.333"N,18°55'10.902"E
Record history:
22.4.2013
16:29:05
+ balu - Lesní Devirgace
Map + photo
Celkový pohled na komín 4/2013 Podstavec 4/2013
Poznámky
23.4.2013 07:24:55 balu

Komín byl postaven s cílem snížit úmrtnost v hutích. Byla zde totiž velice rozšířená olověnka. Nemoc kterou způsobovaly výpary olova. Následkem této nemoci umírali místní pracovníci velmi mladí (povětšinou pod 50 let). Pro snížení úmrtnosti navrhl chirurg a hlavní baňský lékař MUDr. Imrich Tóth několik opatření, z nihž jedno spočívalo ve výstavbě prachové komory, na něj navazujícího 480 metrů dlouhého vyzděného kouřovodu vedoucího na kótu Lintich, kde byl v nadmořské výšce 550 m.n.m. postaven 51 metrů vysoký komín.

Propočty na potřebu materiálu a lidské práce nutné k výstavbě tohoto ekologického díla byly předloženy Hutním stroním dozorcem Karolem Foxem v roce 1889. Kouřovod kopíruje profil vrchu Lintich, a vede po zemi. Je kamenný a uvnitř je vyzděný cihlami. Co se týče vnitřních rozměrů kouřovodu, tak je 1,8 metrů široký a 2,2 až 2,6 metru. Samotný komín, 51 metrů vysoký měl díky převýšení kouřovodu funkční výšku od ústí prachové komory v hutích v údolí 142 metrů. U komína byla podmínka že musí být postaven ze Zvolenské cihly. Komín stojí na čtyřbokém podstavci, na který navazuje vysoký osmiboký postavec se římsou. Výška zdobného podstavce je 10 metrů. Na něj navazuje kruhový dřík, který je původní pouze do své poloviny. Při opravách byla vrchní polovina dříku snesena a znovu vyzděna. Později byly podobným způsobem rekonstruovány vrchní 4 metry komína. Nutno podotknout že po připojení všech potřebných provozů do prachové komory v roce 1891 došlo ke značnému snížení úmrtnosti pracovníků hutě.