General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Česká Lípa
Coords:
50°41'5.302"N,14°32'38.573"E
Record history:
30.1.2013
13:00:07
+ tomikp79 - evidence torza
Map + photo
ten vpravo,nedatovaný pohled foto od západu 1914
1916 1915
1980 1/2013 zbytek v celé své zbývající kráse
1/2013 1/2013
Poznámky
30.1.2013 13:01:18 Bourka

V 90. letech 20. stol. byl komín zbourán, jen pár metrů bylo ponecháno jako přístřešek pro kuřáky.