General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:89 m
Gallery:3
Type:P  (Steel)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD, HC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Mariánské Hory
Coords:
49°50'9.766"N,18°14'4.186"E
Record history:
26.12.2012
13:37:31
+ Vojti - Devirgace
Map + photo
pravděpodobně rok 2008; zdroj: ostravamajkl.webgarden.cz pravděpodobně rok 2008; zdroj: ostravamajkl.webgarden.cz
07/2011, příhradová konstrukce v pozadí snímku letecký snímek; zdroj mapy.cz