General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:46 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:448.80X
Bilighorze:HD,C/H
Status:S
Country:POL  (Polsko)
(p)Region:DS  (Dolnośląskie)
Municipality:Mirsk
Coords:
50°58'33.107"N,15°23'33.104"E
Record history:
12.12.2012
16:29:36
+ Apache - Devirgace
Map + photo
Ze severovýchodu (12/2012) Znatelně ubouraný (nastavovaný) dřík (12/2012)
12/2012 Detail zdobné římsy na podstavci
Necitlivé osazení nové bilighorze (12/2012) Ubourané dmychadlo