General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:31 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0X
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:SU  (Šumperk)
Municipality:Šumperk
Coords:
49°57'39.762"N,16°58'58.642"E
Record history:
11.11.2012
21:50:04
+ Apache - Devirgace
Map + photo
od západu, ještě před ubouráním; 10/2003 (foto: Kmotr) 04/2014
podstavec s objektem vrchní část
podstavec s napojením kouřovodů  z podhledu
dřík