General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0 čh
Bilighorze:2HC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:BR  (Bruntál)
Municipality:Bruntál
Coords:
49°59'38.922"N,17°27'13.748"E
Record history:
11.11.2012
20:51:11
+ Apache - Devirgace
Map + photo
Segmenty vpravo Celkový pohled na mlékárnu, segmenty vpravo
Pohled z  protějšího 8127 Odspodu
Pata komína Sousegmentí