General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:46 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:^00:0
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:BR  (Bruntál)
Municipality:Bruntál
Coords:
49°59'12.628"N,17°27'52.754"E
Record history:
11.11.2012
20:46:22
+ Apache - Devirgace
Map + photo
11/12 Areál pivovaru, komín vlevo
Horní polovina dříku Hlavice
Bruntálské vertikály, pravý komín Historická pohlednice z přelomu 19. a 20. století, vyfrkující komín