General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Sladovna Hamburger & syn
Count:2T  (Tight multistack)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 B
Bilighorze:?  (Unknown)
Grounds:A268
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Olomouc - Nová Ulice
Coords:
49°35'13.466"N,17°14'38.342"E
Record history:
10.11.2012
08:27:09
+ petrsvo - Prekioarcheologie dle vyobrazení.
11.11.2012
08:14:22
+ petrsvo - přiřazení do areálu
Map + photo
Vyobrazení z roku 1898 (dle knihy M. Viktoříka). Kolem roku 1956,
Pohled ze stejného stanoviště; starý Nedatováno (mezi snesením klobouků a zřízením báb; dle knihy M. Viktoříka).
Totéž z jiné strany.
Poznámky
10.11.2012 08:27:09 petrsvo

Sladovna firmy E. Hamburger a syn postavena roku 1884. Původně měla dva dvoulískové spojené hvozdy (tzv. dvojáky), jeden pro výrobu sladu plzeňského a vídeňského typu, druhý pro výrobu sladu bavorského typu (obr. z roku 1898, "dvoják" vlevo). V roce 1896 byla přistavěna nová sladovna - tzv "nová strana" (hvozd na obr. z roku 1898 vpravo). "Dvoják" i hvozd "nové strany" patrné ještě na fotografii z doby kolem 1956.

 

Podle: Michael Víktořík, Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1948), Olomouc 2007, s. 158-168.