General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:20X m
Gallery:5
Alternatives:KW-Ost
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:5
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HC
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:BB  (Brandemburg)
Municipality:Spremberg
Coords:
51°31'44.188"N,14°21'36.209"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
18.10.2012
01:19:44
+ Mc - prekioarcheologie, souřadnice GPS přibližná.
Map + photo
z internetu, komín zprava z internetu, třetí zleva (pravý z nejvyšší dvojice)
z internetu, komín vlevo © LMBV/Archiv, pravý komín (při demolici)