General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:2. komín od jihu
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Dýšina
Coords:
49°46'5.275"N,13°29'53.362"E
Details (CZ):7 display >>
Record history:
18.10.2012
00:35:45
+ Bourka - prekioarcheo
Map + photo
komín vpravo, 60. léta (obecdysina.cz) komín zcela vpravo, 60. léta (obecdysina.cz)
vyfrkující komínový roj v roce 1966 již odstavené hrudkovny v roce 1968, komín druhý zleva; (foto: Broz)
rok 1956 (geoportal.gov.cz) komín vpravo, těsně před demolicí; zima 1969 (obecdysina.cz)
detonace (obecdysina.cz) poslední zakouření; zima 1969 (obecdysina.cz)
Poznámky
18.10.2012 21:04:14 Bourka

V roce 1950 bylo započato s průzkumem rudného ložiska v blízkosti Ejpovic, vlastní těžba pak byla zahájena v roce 1952. Pro úpravu železné rudy bylo nedaleko, na rozhraní katastrů obcí Dýšina a Kyšice, postaveno od roku 1955 celkem 10 hrudkovacích pecí. Výsledný polotovar však nebyl příliš kvalitní a také ložisko nebylo tak velké, jak se předpokládalo; provoz hrudkoven byl k 30.9.1967 zastaven.

 

(ZdařBůh.cz a Hornictví.info)