General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:3
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:^0
Bilighorze:HD^HD^HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:KI  (Karviná)
Municipality:Karviná - Doly
Coords:
49°50'37.903"N,18°29'47.558"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
16.10.2012
21:00:57
+ Beda - devirgace
Map + photo
východní pohled západní pohled
napojení kouřovodů nad střechou budovy foto z výstavby (zdroj: Šamotář, 22. 4. 1966)
Poznámky
18.10.2012 16:45:10 Pich

V roce 2008 byly důl Lazy a důl ČSA sloučeny do jedné administrativní jednotky pod názvem Karviná.

Doly Darkov, ČSM, ČSA a Lazy jsou propojeny podzemními tunely a povrchovými železnicemi.