General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:27 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.88
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:SY  (Svitavy)
Municipality:Banín
Coords:
49°40'13.357"N,16°27'49.378"E
Record history:
5.10.2012
21:16:12
+ Radek - Devirgace
23.5.2015
16:16:34
+ Denisa - změna přístupu
Map + photo
10/2012 Celkový pohled přes údolí ze silnice 10/2012 Budova bývalého lihovaru se pomalu rozpadá
10/2012 Detail římsy podstavce 10/2012 Dřík je postaven ze tří druhů cihel
10/2012 Voňavá výzdoba dříku 10/2012 Podstavec ohlodává zub času
10/2012 Komín s ruinami statku ke kterému kdysi lihovar patřil
Poznámky
6.4.2013 11:57:58 Bourka

Lihovar byl založen v r. 1860, majitelem byla Státní správa lesů a statků. Komín je pravděpodobně z pozdějších let, nicméně určitě z 19. století; patrně byl později přestavěn.