General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:PRT  (Portugalsko)
Municipality:Tavira
Coords:
37°7'25.37"N,-8°21'37.062"W
Record history:
19.9.2012
22:36:24
+ lenkaseli - gnozkace
Map + photo
celkový pohled na továrnu 9/2012 9/2012
detail poškození bleskem
Poznámky
19.9.2012 22:36:25 lenkaseli

V 60. letech došlo v Algarve k zániku nejdůležitějšího hospodářského odvětví a tím byl lov tuňáků. Bylo to především z ekologických důvodů, kdy se začlo přecházet od lovu při pobřeží na chov tuňáků v chovných stanicích. S tím je spojen také úpadek většiny zdejších fabrik na zpracování ryb a dlouhodobá ekonomická krize v regionu. To se momentálně daří zvrátit díky vzrůstajícímu turistickému ruchu, některé tovární areály již byly přebudovány na luxusní hotelové komlexy.