General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Count:4T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Červená Voda
Coords:
50°1'36.977"N,16°45'16.304"E
Record history:
11.9.2012
22:29:32
+ Radek - Devirgace
Map + photo
9/2012 9/2012 Skládka nepotřebného haraburdí kolem paty komína
9/2012 Nepoužívaná dmychadla s rekonstruovanými výrobními halami v pozadí