General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:9X m
Gallery:1
Alternatives:Holcim Slovakia
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD/?
Grounds:A251
Status:P
Country:SVK  (Slovensko)
(p)Region:BL  (Bratislavský)
Municipality:Rohožník
Coords:
48°27'24.79"N,17°11'26.372"E
Record history:
8.7.2012
23:05:56
+ pehladik - prekioarcheologie
8.7.2012
23:05:56
+ pehladik - přiřazení do areálu
Map + photo
Druhý komín zprava. (Foto Jan Laslop, www.panoramio.com)
Poznámky
8.7.2012 23:05:56 pehladik

Komín postupně ubourán na přelomu 2008/2009. Na TĚCHTO fotografiích z prosince 2008 v průběhu ubourávání.