General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2V  (Weak multistack)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Bilighorze:L, BB, CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:1  (Praha 1)
Municipality:Josefov
Coords:
50°5'20.857"N,14°24'59.72"E
Record history:
27.6.2012
08:10:32
+ petrsvo - devirgace
11.11.2018
10:47:45
+ MV - Oprava městské části
Map + photo
Severní komín (foto J. Jareš). Vnitřní bilighorze severního komína (jižní ji má též; foto P. Svobodný).
Pohled ze severního k jižnímu (foto J. Jareš). Plán kanalizace s vyznačením podzemních kouřovodů (J. Sakař, 1. pol. 20. let 20. stol., Archiv NTM).
Pohled z Valentinské; půdorys přístavby 5. patra (J. Sakař, 1. pol. 20. let 20. stol., Archiv NTM). Vnitřek jižního komína se zbytky oplechování (foto J. Gregor).
severní komín (2014) jižní komín (2014)