General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8X
Bilighorze:^C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Malé Svatoňovice
Coords:
50°31'35.425"N,16°2'36.262"E
Record history:
14.3.2012
12:53:24
+ Ubikvist - Devirgace
Map + photo
Pohled od brány (12/2011) 12/2011
Z východu (12/2011) Komín s kotelnou po ubourání (12/2011)
Poznámky
8.1.2013 15:40:04 Ubikvist

Z historie

Závod byl založen roku 1865 majitelem panství v Náchodě Schamburgem-Lippé jako přádelna na lněné příze. Jako lnářská přádelna závod fungoval do roku 1976, kdy byl modernizován a přebudován na závod vyrábějící netkané textilie. Do prosince 1990 byl součástí národního podniku Texlen Trutnov. Jako jediný z dvaceti závodů se k tomuto datu vyčlenil a osamostatnil. Vznikl státní podnik Polytex, který byl k 1.4.1993 zprivatizován a zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové jako společnost s ručením omezeným.

V průběhu let 1973-89 při montáži nového strojního zařízení byly zrekonstruovány výrobní budovy (zpevnění stropů, instalace nákladních výtahů). V roce 1992 proběhla rozsáhlá oprava omítek v hodnotě 1,7 mil.Kč. Stávající kotelna na pevná paliva byla zastaralá, proto jsme vybudovali plynovou kotelnu a plynovodní přípojku z Batňovic. Jednalo se o investici v hodnotě 9,5 mil. Kč., která byla uvedena do provozu k 30.10.1992.

 

 

Současnost

Užití výrobků směřuje do oblasti oděvních vložek, pro konfekční, textilní průmysl, do oblasti geotextilií a prefabrikovaných prvků, roletovin pro stavebnictví, dále některé výrobky pro zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví a potravinářský průmysl. Výrobkové spektrum je široké a vzhledem k instalované technologii je velmi universální.

Společnost vyrábí netkané textilie pojené klasickými technologiemi. Klasicky nebo pneumaticky tvořená vlákenná vrstva se pojí termoplasticky, chemicky, propletem nebo kombinací těchto metod. Některé netkané textilie se dál zušlechťují a zpracovávají do finálních výrobků.

 

 

 

Převzato ze stránek společnosti Polytex