General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:1
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:4.0
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BV  (Břeclav)
Municipality:Sedlec
Coords:
48°46'50.254"N,16°42'2.97"E
Record history:
6.2.2012
22:33:54
+ endru - devirgace
2.5.2014
22:02:39
+ endru - zjištěn přestup
Map + photo
Celkový pohled na komín od východu. (02/2012) Detailní pohled na konstrukci komínu s bilighorzí. (02/2012)