General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.00:0
Bilighorze:CV,2CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Nosislav
Coords:
49°1'0.34"N,16°39'6.948"E
Record history:
3.2.2012
15:35:15
+ pehladik - devirgace
Map + photo
Komín býv. cihelny stojí na soukromé zahradě. (02/2012) Detailnější pohled na architekturu solitérního komínu. (02/2012)
Detail podstavce a probourané díry v dříku. (02/2012) Výrobní kolek cihel z Hanuškovy cihelny. (02/2012)
Vnitřní pohled vzhůru. (02/2012) Interiérový pohled dolů. (02/2012)
Poznámky
4.2.2012 16:48:06 endru

Oblast masívu Výhonu (355 m. n. m.) je tvořena třetihorními jemnými písky a jíly a čtvrtohorní spraší (cihlářská žlutice). Průmyslově se dosud cihlářských jílů nevyužívá, v minulosti však bylo v katastru Nosislavi několik menších cihelen většinou na nepálené cihly, kterým se říkalo kotovice. V r. 1928 se uvádí 6 cihelen v provozu. Pozůstatky těžební činnosti jsou dodnes v terénu viditelné, nejpatrnějším pozůstatkem je komín cihelny za domem čp. 288  - Hanuškova cihelna.

/zdroj wikipedie/