General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:23 m
Gallery:5
Count:3T  (Tight multistack)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:5
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:H  (Ladder)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Olomouc - Nová Ulice
Coords:
49°35'1.567"N,17°13'40.682"E
Record history:
20.11.2011
21:38:21
+ jkrestan - devirgace
18.3.2019
12:27:55
+ k.e.n - Nahlášena demolice
Map + photo
Celkový pohled s budovou kotelny. (11/2011) Pohled od severu. (11/2011)
Detail dmychadla. Co posunulo tu půltunovou betonovou desku je záhada ;)