General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:84 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Šternberk
Coords:
49°42'52.003"N,17°17'36.475"E
Record history:
13.11.2011
16:35:38
+ pehladik - devirgace
26.12.2018
23:50:28
+ danny666 - demolice
Map + photo
Komín s kotelnou, foto endru (11/2011) Zazděné vstupy kouřovodů (11/2011)
Pohled na tvárnicový komín od východu. (11/2011) Detail nejsvrchnější části dříku s litinovým věncem na dmychadle. (11/2011)
Litinový věnec a vyústění vnitřní bilighorze. Její stav jsme nekontrolovali. (11/2011)
Poznámky
13.11.2011 16:35:39 pehladik

Komín je od roku 1995 nefunkční. Již měl být zbourán, ale z finančních důvodů se od demolice upustilo.