General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:880.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Cvikov
Coords:
50°46'24.259"N,14°38'15.805"E
Record history:
3.11.2011
16:20:11
+ Apache - Prekioarcheologie
Map + photo
Ten v popředí. Dobova pohlednice - nedatovano. Pohled na byv. Mechanickou tkalcovnu Josefa Niessnera.
Poznámky
7.1.2018 17:17:43 tomikp79

Mechanická tkalcovna Josef Niessner, Cvikov, Tovární ulice č.p. 417

Mechanická tkalcovna na předměstí má velmi spletitou historii. Před hospodářskou krizí zaměstnávala na 900 lidí a další 560 výrobcům zadávala práci. Za krize byla velká část továrny zbořena, zachovala se jen přízemní hala. Po roce 1939 byly díky firmě Zwikauer Apparatwbaugesellschaftr m. b. H. přistavěny patrové železobetonové budovy, a továrna tak získala svou dnešní podobu. Firma vyráběla jemnou mechaniku pro leteckou výrobu. V budovách továrny sídlila i firma Schröder&Co (osobní i nákladní padáky). Po válce zde probíhala výroba knihařských strojů.