General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Jednotka požární ochrany
Count:2T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Krupka
Coords:
50°40'40.079"N,13°52'28.186"E
Record history:
24.10.2011
22:49:08
+ Apache - Devirgace
19.9.2013
18:18:00
+ starbreaker - soukomíní
Map + photo
Multistack
10/11 Soukomíni v podzimní krajině města
Pata soukomíní Horní partie
Jedno ze dvou dmychadel