General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Úlice
Coords:
49°45'33.67"N,13°8'58.496"E
Record history:
21.10.2011
14:02:58
+ Bourka - gnozkace
Map + photo
Pohled od západu, 21/10/11 mírně zahnutý dřík; 10/2011