General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.0:0
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Šternberk
Coords:
49°43'34.866"N,17°17'24.883"E
Record history:
20.8.2011
12:58:23
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
detail římsy podstavce detail dříku s nevýraznou hlavicí, znatelné ohnutí
podstavec ze dvora
Poznámky
20.8.2011 12:58:23 m.i.x

Komín s vysokým podstavcem a bilighorzí přístupnou ze střechy. Vrchní část dříku zvětralá, pod hlavicí patrná benurze. Dřík se výrazně bortí a naklání.

Objekt dnes slouží jako obchodní sklad. Podrobnosti o původním účelu fabriky se nepodařilo zjistit.  V interiéru přilehlé haly masivní stropní trámy podepřené zdobnými litinovými sloupy.

Další informace v šetření.