General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:1
Alternatives:Býv. Telecom
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:H,HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:KM  (Kroměříž)
Municipality:Kroměříž
Coords:
49°18'13.116"N,17°23'5.488"E
Record history:
27.7.2011
10:36:17
+ LiKu - devirgace
Map + photo
Od Kojetínské ulice