General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:35 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:východní hvozd
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0X K
Bilighorze:H^C/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Olomouc - Holice
Coords:
49°34'42.956"N,17°17'14.248"E
Record history:
21.7.2011
19:37:03
+ MV
1.6.2013
19:08:33
+ KARELLL - Odzkoušení vnitřní bilighorze.
28.11.2014
19:57:46
+ Mc - Rozdělení soukomíní
Map + photo
07/2011 pohled od jihu
čelní pohled (2012) Když ještě stály. Z knihy M. Viktoříka, Osudy olomouckých sladoven...
Poznámky
2.12.2012 20:09:17 petrsvo

 

Exportní sladovna Mořice Fischera,  později firmy Heller & Husserl. Postavena roku 1900, provoz ukončen koncem 90. let 20. století.

 

M. Viktořík, Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1948), Olomouc 2007, s. 182-191.