General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:111 m
Gallery:1/1
Alternatives:Teplárna
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Vsetín
Coords:
49°20'40.01"N,17°58'53.747"E
Record history:
13.7.2011
16:30:44
+ endru - devirgace
Map + photo
Celkový pohled od JV z lávky přes Bečvu. (07/2011) Detail na horní partie natřeného dříku s ochozem. (07/2011)
Detail na spodní část dříku a napojení kouřovodů. (07/2011) Detail na střední část dříku s mobilním ochozem. (07/2011)
letecký snímek; zdroj mapy.cz