General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub/1
Alternatives:areál firem
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:48.0:0
Bilighorze:HD,CD,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OP  (Opava)
Municipality:Opava
Coords:
49°56'37.521"N,17°53'36.228"E
Record history:
7.6.2011
20:37:57
+ endru - devirgace
Map + photo
Celkový pohled v kontextu s přilehlou budovou. (06/2011) Pohled z jihu. (06/2011)
Žebřík s plnou ochranou nahradil částečně kramle. (06/2011) Detail na svrchní část dříku s nepůvodním ochozem a jednoduchou hlavicí. (06/2011)
Pohledem do útrob komínu s vnitřní bilighorzí. (06/2011) letecký snímek; zdroj mapy.cz