General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:41 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:FM  (Frýdek-Místek)
Municipality:Pržno
Coords:
49°36'33.509"N,18°21'49.885"E
Record history:
16.5.2011
19:53:04
+ endru - devirgace
7.5.2015
13:15:22
+ Denisa - změna přístupu
Map + photo
Pohled na komín s přilehlou budovou od západu. (05/2011) Celkový pohled na segmentový komín z jihu. (05/2011)
Železný věnec dmychadla s upevněnou konstrukcí pro přijímače. (05/2011) Spodní partie s utrženým levým hromosvodem. (05/2011)