General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:25X m
Gallery:5
Alternatives:Hnědouhelná elektrárna, We~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:5
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:SN  (Sachsen)
Municipality:Hagenwerder
Coords:
51°3'21.611"N,14°56'48.635"E
Record history:
5.5.2011
16:59:06
+ _M_ - průzkum PP
Map + photo
foto: kolita, r. 1983 - v rekonstrukci.. Pohled od západu, r. 1996, foto: ThomasH
foto: kolita, r. 1983 - rekonstrukce vnitřního pláště, která trvala 111 dní.. foto: ThomasH, r. 1997
Vrškovnitřek.., foto: kolita, r. 1983 Velikán.
Poznámky
5.5.2011 16:59:06 _M_

Komín byl postaven v letech 1972/73, měl 250 metrů. Odstřelen byl 19. června 1998.