General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:27 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Elektroprodejna
Count:2T  (Tight multistack)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4^40.0:0
Bilighorze:L,C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Žatec
Coords:
50°19'34.327"N,13°32'49.703"E
Record history:
10.4.2011
22:30:57
+ LiKu - devirgace
Map + photo
devirgační foto hlavice
dmychadla jsou opatřena vnitřní výztuží detail (2014)
09/2018