General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.80
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:KM  (Kroměříž)
Municipality:Dřínov
Coords:
49°17'25.989"N,17°14'8.553"E
Record history:
29.3.2011
16:09:17
+ endru - devirgace
Map + photo
Vrchní kruhová přístavba vychýlená z osy komínu. Celkový pohled na cihelnu z jihu. (03/2011) Oktagonální dřík v detailu. (03/2011)
Pata komína (02/2020)
Změna profilu dříku (02/2020)