General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:114 m
Gallery:3
Type:P  (Steel)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A11
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:FM  (Frýdek-Místek)
Municipality:Třinec
Coords:
49°42'0.709"N,18°38'0.652"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
28.2.2011
19:35:21
+ Apache - Devirgace
9.1.2012
13:54:09
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
Celkový pohled od JV, ten vpravo, 10/2011 Pravý komín
07/2011 (foto: Pavel Zubek) Horní partie s ochozem
letecký snímek; zdroj mapy.cz
Poznámky
28.2.2011 19:35:21 starbreaker

K 28.2.2011 nejvyšší známá trubička.

12.8.2011 15:55:22 danny666

Info od Ing. Miroslav BEDNARZ (PUBLIC RELATIONS, Třinecké železárny, a.s.):

Ocelový svařovaný komín je 114 m vysoký. U základu má průměr 5,8 m ve vrchní části 3,65 m. Komín má 3 ostrůvky, jeho celková hmotnost konstrukce je 192 t. Má betonový základ se šamotovou vyzdívkou. Kouřový kanál od narážecí pece měl délku 53 m (dnes k ohřevu kontislitků slouží kroková pec). Vnitřní průměr komína je od 4,3 m do 3,15 m. Komín je součástí kontidrátové tratě - válcovny D. Byl dokončen v roce 1973 a zkolaudován v červnu 1973 ( 29. 6. 1973). Pojektantem byl Hutní projekt Brno a VŽKG Ostrava, dodavatelem byl IPS Praha, závod 07 Třinec.