General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:1
Count:3T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:4.0
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Teplice - Prosetice
Coords:
50°38'6.314"N,13°50'32.219"E
Record history:
22.2.2011
22:13:15
+ Apache - Devirgace
19.9.2013
18:49:40
+ starbreaker - soukomíní
Map + photo
Multistack
2/11 Celkový pohled na kotelnu
Pata trubiček Tři plechy