General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Šamotka
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0^0X
Bilighorze:H^CC
Grounds:A159
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Rájec-Jestřebí
Coords:
49°24'12.478"N,16°38'8.128"E
Details (CZ):4 display >>
Record history:
18.2.2011
12:59:50
+ Olca - Devirgace
14.1.2012
09:25:25
+ Olca - přiřazení do areálu
Map + photo
Poznámky
18.2.2011 12:59:50 Olca

Továrna vyrábějící šamot v Rájci-Jestřebí, Závod 01 - MKZ Šamotka, se využívala původně jako cihelna. Byla postavena v roce 1907 a pracovalo v ní asi 70 dělníků. V roce 1911 byla tato cihelna přebudována na výrobu šamotu.

 Po druhé světové válce byla výroba po znárodnění, vyhlášeném 28. 10. 1945, obnovena v podniku Moravské závody kaolinové a hlinné se sídlem v Blansku. Podnik navázal také na tradici zpracování formovacích písků. Od roku 1947 nastala etapa rozsáhlejší modernizace – byla vybudována nová administrativní budova závodu, šatny pro zaměstnance, závodní jídelna, rampa, přípravna, zámečnické dílny a závod byl vybaven novými moderními lisy. V roce 1948 byly se podnik začlenil do struktury národního podniku Moravské keramické závody se sídlem v Brně, od roku 1950 pak v Rájci-Jestřebí.

 V listopadu roku 1949 došlo k rozsáhlému požáru továrny, kterým byla zničena celá hlavní dvoupatrová budova. Uchráněna zůstala kruhová pec, generátor a administrativní budova. V následujících třech měsících byl provoz přispěním zaměstnanců obnoven.

 Nejrozsáhlejší rekonstrukce zastaralého provozu započala v roce 1959 za plné výroby a v roce 1961 byla vybudována nová výrobní hala a tunelová pec. Výrobní kapacita závodu se zdvojnásobila. V roce 1971 byla šamotka plynofikována. V roce 1978, se podnik stal rozhodnutím ministerstva stavebnictví součástí Moravských šamotových a lupkových závodů se sídlem ve Velkýách Opatovicích.

  Na základě žádosti vedení závodu v Rájci-Jestřebí rozhodlo ministerstvo výstavby a stavebnictví dne 29. března 1990, že dnem 1. dubna 1990 vznikly znovu Moravské keramické závody Rájec-Jestřebí (MKZ), které se v rámci první vlny privatizace staly od 6. 5.1992 akciovou společností. Tato společnost byla členěna do pěti závodů: Závod 01 - Šamotka v Rájci-Jestřebí, Závod 02 - Žárovzdorné hmoty v Rájci-Jestřebí s provozy v Lažánkách a Voděradech, Závod 03 - Doprava v Rájci-Jestřebí, Závod 04 - Těžba a úpravnictví v Dolní Lhotě s provozy v Nýrově, Rudici a Zbraslavci, Závod 05 - Tuhárna Svitavy.  

  Podnik zrekonstruoval vlastní čistírnu odpadních vod. Další větší investice byla zahájena v únoru 1992. V průběhu roku byla zrekonstruována hala se třemi moderními vozokomorovými pecemi místo původních kruhových pecí. Další vozokomorová pec byla vybudována v roce 1995 a v roce 1994 byl realizován systém odprašnění výroby. Koncem 90. let provedla akciová společnost rekonstrukci přípravny hmot a obnovu lisovacích agregátů. Investováno bylo do moderních výrobků a technologií - výroba elektrických topných elementů a lehčených tvarovek Peril. Rozsáhlá investice byla realizována v roce 2005 - byla uvedena do provozu nová tunelová pec, která nahradil původní z roku 1961.

  Pro vývoj a výrobu žlabových a bezvodých ucpávkových hmot byl vybudován nový závod – Závod 02 - Žárovzdorné hmoty v Rájci. Realizace projektu byla zahájena v roce 1986 a v červnu 1989 byl závod uveden do provozu. Kapacita závodu byla projektována pro tehdejší potřeby žlabových i ucpávkových hmot všech vysokopecních provozů bývalého Československa. V současnosti je závod plně automatizován a produkuje celou řadu výrobků určených zejména pro vysokopecní provozy. V roce 2002 byla na závodě 02 realizována ekologická investiční akce, zahrnující optimalizaci navažování, plnění a skladování pryskyřic.

 Závod Svitavy vznikl v roce 1947 z někdejší Schusterovy textilky, kdy byla založena akciová společnost PLATINON Třemešná na výrobu tuhových kelímků. V roce 1948 převzaly tuto továrnu MKZ Rájec.

 1.1.2007 byl závod 02 Žárovzdorné hmoty v Rájci-Jestřebí sloučen se závodem 05 Svitavy. Vznikl tedy nový závod, nazvaný Závod 02 - Žárohmoty, který má dva provozy: jeden v Rájci a druhý ve Svitavách.

 Akciová společnost SEEIF Ceramic vznikla sloučením tří významných producentů žárovzdorných materiálů v ČR - Moravské keramické závody, a.s. Rájec-Jestřebí, Keravit, spol. s r.o. Ostrava a Reframo, s.r.o. Kadaň. Sloučením těchto tří subjektů s bohatou výrobní tradicí vzniká významný český výrobce žárovzdorných produktů, šamotových výrobků a keramických hmot, určených především pro ocelárny a slévárenské provozy. K datu 15. 12. 2009 vstoupila fúze v platnost a s rozhodným datem 1. 5. 2009 začíná na trhu působit nástupnická organizace SEEIF Ceramic, a.s. se sídlem v Rájci-Jestřebí.

 (Zdroj: http://www.seeifceramic.cz/pages/cs/uvod.php)