General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Type:H  (Modern brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Vsetín
Coords:
49°20'7.282"N,18°1'8.35"E
Record history:
7.2.2011
20:03:41
+ endru - gnozkace
Map + photo
Pohled ze sousedního segmentového komínu. (02/2011) Detail dmychadla s patrnou vnitřní bilighorzí. (02/2011)
Celkový pohled na soukomíní mohutných hranolů se sousedním segmentovým komínem. (02/2011)