General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:3T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Bilighorze:H^H,H
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Uničov
Coords:
49°46'18.814"N,17°6'55.181"E
Record history:
4.1.2011
19:30:14
+ hagen
11.1.2011
11:04:06
+ dsk - oprava pokomíní
Map + photo
tři žebříky triprekion
zezadu (nebo zepředu?)