General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:H  (Modern brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4
Bilighorze:H,C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín VIII - Dolní Oldřichov
Coords:
50°46'44.043"N,14°10'47.04"E
Record history:
30.12.2010
20:29:06
+ starbreaker - Devirgace
Map + photo
Celkový zimní pohled na objekt
Objekt v širším kontextu (ten větší hranol)