General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:31 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.8
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PR  (Přerov)
Municipality:Hranice
Coords:
49°32'50.514"N,17°44'58.751"E
Record history:
22.12.2010
14:03:43
+ endru - devirgace
Map + photo
Celkový pohled ze severozápadu (12/2010). Antény instalované přímo na bilighorzi (12/2010).
Zaústění kouřovodu (12/2010). Spodní partie z různě velkých segmentových částí (12/2010).