General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:HO  (Hodonín)
Municipality:Kelčany
Coords:
49°0'36.329"N,17°11'1.261"E
Record history:
18.12.2010
23:02:00
+ endru - prekioarcheologie
Map + photo
Dobová pohlednice s komínem v popředí, nedatováno. 3-okénková pohlednice z roku 1914.
Letecké snímkování z roku 1953 (VGHMÚř Dobruška).
Poznámky
18.12.2010 23:02:00 endru

Historie Cukrovaru: 

 

   V roce 1859 byl v Kelčanech zřízen lignitový důl Svatá Barbora a při něm zřízena sklárna. Ta však v roce 1861 vyhořela a místo ní v r. 1862 Albert a František Kleinovi založili prosperující cukrovar, který zde sloužil až do roku 1967. V r. 1871 měl cukrovar, který byl majetkem akciové společnosti, v nájmu dvory v Kelčanech, v Kostelci, Milovicích, Mistříně a ve Svatobořicích. O deset let později už měl také v nájmu všechny dvory na velkostatku Bzenec, Buchlov a Koryčany. Svými výhodnějšími platebními nabídkami získal nakonec jakýsi monopol na pronájem dvorů, z nichž vytlačil takto jejich židovské nájemce. Roku 1883 bylo v cukrovaru zavedeno elektrické osvětlení. (V obci to bylo až v r. 1931). Po přestavbě v r. 1925 mohl cukrovar denně zpracovávat 12.000 q řepy.

   Z původního areálu cukrovaru se dnes dochovala varna a několik pomocných budov. Objekty dnes slouží stavebnímu podniku.


Vlečka z Vlkoše:

   Přímo k cukrovaru vedla ze sousední obce Vlkoš vlečka. Trať o délce asi 3,5 km byla postavena v r. 1892. Dosloužila společně s cukrovarem. Do dnešních dnů z ní zůstalo jen 600 metrů kolejí, které se stále používají.


/zdroj: www.wikipedia.org, www.naskyjov.estranky.cz/