General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Bayerschacht, Bajerka, důl ~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PJ  (Plzeň-jih)
Municipality:Vstiš
Coords:
49°38'12.019"N, 13°14'55.817"E
Record history:
7.12.2010
16:45:19
+ _M_ - průzkum PP
Map + photo
Převzato od: -JB-
Poznámky
7.12.2010 17:17:37 _M_

Tento důl patřil těžařské společnosti ZBAS. S hloubením dolu bylo započato v r. 1893, první těžba byla zahájena r. 1895. Hloubka hlavní těžební jámy byla 452 metrů. I tento důl byl nebezpečným dolem, bohatým na výron třaskavých plynů. "Bayerka", jak byla havíři nazývaná, vzhledem ke značným tektonickým poruchám, nesouměrnému uložení slojí a místy i malým mocnostem byla za 11 roků v r. 1904 uzavřena.

... z knihy Havířské generace/František Kroc/1975

7.12.2010 17:25:11 _M_

Historie důlního podniku "ZBAS"

 

V r. 1860 byla založena několika těžaři společnost, krerá nesla název "Gewerkschacht Westböhmischer Bergbau-und Hüttenverein" (Západočeský horní a hutní spolek) a byla schválena královským horním hejtmanstvím v Praze r. 1861. Ředitelem společnosti byl zvolen valnou hromadou Kajetán Bayer.. Tato těžařská společnost , která nesla ve svém názvu "západočeská", neměla ve své společnosti žádného Čecha..

Západočeský báňský akciový spolek (dále: ZBAS) založený Vídeňskou bankou převzal začátkem r. 1875 veškerý důlní majetek těžařstva Westböhmischer Bergbau-und Hüttenverein (Západočeský horní a hutní spolek). Roku 1889 převzal Mantovské těžařstvo. V r. 1896 koupil uhelné doly žacléřské (Fanna a Alžběta) za milión rakouských korun. V r. 1898 zakoupil ZBAS důlní majetek bratří Müllerů za 1 400 000 korun se šachtami Eliška a Julie a stal se majitelem všech žacléřských šachet. V r. 1913 koupil důlní míry na ratibořsku od Deutch.Österr. Kohlenbergbauverein a v Horním Slezsku koupil od hraběte Larische důlní pozemky, kde založil důl Bedřich, uvedený do provozu r. 1916. ZBAS se zůčastňoval i dalšího podnikání v různých aksiových společnostech..

  Doly ve vlastnictví společnosti ZBAS:

- důl Humboldt v Nýřanech (1863 - 1902) - zal. Západočeským horním a hutním spolkem

- doly na Sulkově - důl Sulkov (1868 - 1902) - zal. Západočeským horním a hutním spolkem   

                            - důl Pomocný (1879 - 1920) 

- důl Austria v Mantově (1889 - 1920)

- důl Bayer ve Vstiši (1893 - 1904)

- důl Austria II v Týnci (1899 - 1965)

- důl Austria jubilejní ve Zbůchu (1908 - po r. 1975)

- kromě budovaných dolů kupoval ZBAS menší doly - Klára ve Lhotě u Dobřan (1874 - 1819)

                                                                                 - Sinor v Dobřanech (2. p. 19. stol. - ?)

ZBAS se stal největším těžařem na Plzeňsku.. Po r. 1945 se ZBAS přejmenoval na Západočeské uhelné doly - ZUD.

 

... z knihy Havířské generace/František Kroc/1975