General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:45 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.0:0
Bilighorze:H/CC, CC
Grounds:A20
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín V - Rozbělesy
Coords:
50°45'51.156"N,14°12'3.827"E
Record history:
27.11.2010
19:31:25
+ starbreaker - Devirgace
27.1.2011
20:19:53
+ Mc - 01/2011 demontován ochoz
16.10.2011
23:57:57
+ starbreaker - přestup 6/11
9.1.2012
17:52:53
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
11/10 Celkový pohled
Masivní desetimetrový podstavec decentní hlavice, foceno z ochozu
mobilní ochoz Hlavice v širším kontextu
Velmi široké dmychadlo Silná kronchtuace cihel těsně nad zemí
Další fotografie:
25.1.2011 - Komín již bez mobilního ochozu, pár dnů před demolicí 19.5.2011 - více než polovina komína pryč, demolition man v akci
Poznámky
26.1.2012 20:34:07 starbreaker

Nejmladší z komínů Štetínského šamotového závodu byl vysoký 45 metrů a byl charakteristický zejména velmi vysokým a štíhlým hranolovým podstavcem. Na ten navazoval jednoduchý válcový dřík s nepříliš výraznou hlavicí. Typově se jednalo o shodný komín s objektem továrny na prádlo v Teplicích, pravděpodobně tedy od stejného stavitele. Komín byl zachován nejdéle z původní čtevřice cihlových komínů v areálu díky jedinému faktu - ve výšce necelých 35 metrů měl umístěn technický ochoz mobilního operátora, který místo pronájmu platil údržbu komína. Když se v roce 2010 již operátorovi tato smlouva přestala vyplácet, raději blízko odtud postavil zcela nový vysílač, a komín byl tak odsouzen k zániku. K postupné demolici došlo v období 3/2011 - 6/2011 jediným mužem metodou postupného ubourávání. Díky vstřícnému vedení Silike Keramika však mohl být alespoň tento komín jako jediný z původních 4 cihlových komínů řádně zdokumentován, včetně dvou výstupů.