General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:150 m
Gallery:2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:FM  (Frýdek-Místek)
Municipality:Paskov
Coords:
49°42'51.001"N,18°17'23.457"E
Record history:
23.11.2010
21:48:44
+ LiKu - devirgace
Map + photo
06/2008
06/2008 letecký pohled na areál, 10/2006 (autor: Vladislav Saladyga, planes.cz)
vrchní partie, 10/2012; (foto Němec_z_ova) 6/2014
09/2015
Poznámky
12.6.2014 06:29:18 Denisa

 

 

Biocel Paskov a.s. je akciovou společností se sídlem v Paskově  začleněnou do skupiny HEINZEL GROUP. Celulózka Biocel Paskov a.s. byla postavena v roce 1983  a kapacitou výroby 280 tisíc tun se Biocel Paskov a.s. řadí mezi přední evropské producenty sulfitové buničiny.


Vysoký objem výroby buničin je náročný na zajištění potřebného množství základní suroviny pro její výrobu - dřevní hmoty. Převážně z tuzemských zdrojů je nakupováno smrkové dřevo. V posledních letech se v celkovém objemu nakupované dřevní hmoty stále významněji prosazuje podíl dřevařské štěpky. Zpracování pilařských odřezků na papírenskou štěpku představuje nejefektivnější zpracování odpadového dřeva.

 

Historie závodu Biocel Paskov a.s. :

1883 výroba první buničiny ve Vratimovských papírnách

1979 - 1983 výstavba nové celulózky v Paskově

1983 zahájení výroby buničiny (zkušební provoz do r. 1987)

1986 rozšíření výrobního programu o produkci krmných kvasnic

1993 získání certifikátu ISO 9002

1995 změna technologie bělení, nahrazení plynného chlóru peroxidem vodíku

1998 získání certifikátu ISO 14001

1999 získání osvědčení Bezpečný podnik

2001 začlenění do HEINZEL GROUP

2002 změna názvu z BIOCEL, a.s. na Biocel Paskov a.s.

2003 získání certifikátů Spotřebitelský řetězec dřeva C-o-C a Správná výrobní praxe GMP (krmné kvasnice)