General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:HO  (Hodonín)
Municipality:Uhřice
Coords:
49°1'32.307"N,16°57'50.646"E
Record history:
23.11.2010
19:00:01
+ endru - devirgace
Map + photo
Pohled ze západu, v pozadí vysílač na Strážově. (11/2010) Detail dříku na odvrácené straně od bilighorze (11/2010).
Poznámky
30.11.2010 13:11:32 endru

Lihovar vznikl na sklonku 40. let 20. století v areálu Janova Dvora. V 90. letech 20. století byla výroba lihu zastavena.

/Zpravodaj Uhřic 2/2009/